Category Archives: Bez kategorii

Normy dotyczące placów zabaw – cz. 8

Normy dotyczące placów zabaw

Pobież najnowszy katalog placów zabaw Kompan. Wprowadzenie Europejskie normy dotyczące placów zabaw to: EN 1176 oraz EN 1177 (ich polskie wersje są oznaczone jako: PN-EN 1176 i PN-EN 1177) zostały po raz pierwszy ogłoszone w 1998 r. i w znacznym stopniu opierały się na brytyjskiej normie BS 5696 oraz niemieckiej DIN 7926. Norma PN-EN 1176 […]

Posted in Bez kategorii

KONTROLE ORAZ UTRZYMANIE PLACÓW ZABAW – CZ. 7

  Uwagi ogólne Bezpieczeństwo dzieci na placach zabaw nie tylko zależy od odpowiedniego zaplanowania oraz wyboru właściwego wyposażenia. Niezbędny jest stały nadzór nad miejscem zabaw i zapewnienie regularnych kontroli oraz utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa. Norma PN-EN 1176-7 zaleca, aby prowadzić trzy rodzaje kontroli placów zabaw. Wykonując je administratorzy realizują swoje podstawowe obowiązki wobec użytkowników. Inspekcje […]

Posted in Bez kategorii

DOSTARCZENIE I MONTAŻ WYPOSAŻENIA – CZ. 6

Dostawcy   Nie wolno nam zaniedbać sprawdzenia dostawcy urządzeń na plac zabaw oraz podmiotu, który dokona montażu. Organizacje zrzeszające przedsiębiorców lub inżynierów czy izby przemysłowohandlowe mogą posiadać informację o rzetelnych partnerach z interesującej nas branży. Podmioty, które nie są zrzeszone w takich organizacjach mogą być równie wiarygodne, tym niemniej przed nawiązaniem współpracy zawsze sprawdźmy opinię […]

Posted in Bez kategorii

PLANOWANIE KRAJOBRAZU I ROŚLINNOŚCI NA PLACU ZABAW – CZ. 5

Planowanie krajobazu i roślinności na placu zabaw   Wykorzystanie krajobrazu oraz zasadzenie atrakcyjnej roślinności sprawi, że zabawa stanie się jeszcze większą frajdą. Pamiętajmy przy tej okazji o zasadzeniu drzew, które zapewnią cień małym dzieciom. Drzewa nie tylko zaoferują cień, ale także podniosą walory wizualne placu. Jeśli plac zabaw znajduje się na terenach pozamiejskich zastanówmy się, […]

Posted in Bez kategorii

BEZPIECZNE PLACE ZABAW – PROJEKTOWANIE – CZ. 4

Ustawienie urządzeń na placu   Zwróćmy uwagę, w jaki sposób dzieci poruszają się po placu zabaw. Czy wchodząc na plac zabaw będą musiały przejść przodem do huśtających się obok wejścia? Czy schodząc ze zjeżdżalni czy karuzeli nie natkną się na inne dzieci biegające w pobliżu? Jeśli tylko jest to możliwe umieszczajmy huśtawki w takim ustawieniu […]

Posted in Bez kategorii

BEZPIECZNE PLACE ZABAW – PROJEKTOWANIE – CZ. 3

CZ. 3. PROJEKTOWANIE     Kilka uwag ogólny Bezpieczne place zabaw – projektowanie rozpoczynamy od prac nad zagospodarowaniem terenu. Zbyt często bierze się pod uwagę wyłącznie urządzenia, jakie zostaną tam zainstalowane. Tymczasem najważniejszy jest po prostu dobry pomysł. Skorzystajmy z tego, co zaoferowała natura: uwzględnijmy w projekcie istniejącą roślinność, ukształtowanie terenu, podłoże. Wszystko to, wraz […]