Beton UHPC – co to jest i jakie ma właściwości ?

Beton UHPC - co to jest

Beton wysokowartościowy z angielskiego UHPC (Ultra High Performance Concrete) jest coraz popularniejszym materiałem stosowanym przy produkcji elementów małej architektury; ławek, koszy na śmieci, a także elementów wiat przystantkowych. Jest wiele powodów tej rosnącej popularności. Poniżej postaramy się wszystko wyjaśnić.

Beton UHPC  jest generacją betonu zwykłego, uzyskaną na drodze modyfikacji składu pod względem zarówno jakościowym i ilościowym. Celem wprowadzenia modyfikacji było zredukowanie słabych stron betonu zwykłego. Beton wysokowartościowy wykonywany jest z cementu wysokiej jakości, przy zachowaniu niskiego współczynnika wodno-cementowego (wodno-spoiwowego) oraz z zastosowaniem wysoce efektywnych domieszek chemicznych tj. plastyfikatorów, superpalstyfikatorów, dodatków mineralnych, szczególnie pyłu krzemionkowego, jak również mikrowypełniaczy i włókien (rys.1)

 

beton uhpc co to jest

 

Betony UHPC charakteryzują się:

•   wysoką wytrzymałością na ściskanie > 60 MPa,
•   dobrą urabialnością mieszanki betonowej,
•   wysoką szczelnością (niską przepuszczalnością mediów ciekłych i gazowych),
•   wysoką odpornością na działanie agresywnych czynników środowiskowych,odpornością na agresję chemiczną,
•   mrozoodpornością,
•   wodoszczelnością,
•   niska nasiąkliwością,
•   odpornością na ścieranie

 

beton UHPC

 

Porównanie ciężaru betonu UHPC do innych materiałów

Jedną z zalet betonu UHPC zwłaszcza w kontekście zastosowania przy produkcji elementów małej architektury jest cieżar.

Wyższa wytrzymałość na ściskanie może obniżyć zapotrzebowanie ilościowe na beton (do 30%) oraz na stal zbrojeniową – co wpływa na ciężar elementów wykonanych z betonów UHPC. . Konstrukcje wykonane przy użyciu betonu BWW charakteryzują się wysoką trwałością, co pozwala obniżyć koszty konserwacji i utrzymania w trakcie eksploatacji.

 

ciężar betonu UHPC

 

 

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.