Author: Tomasz

Normy dotyczące placów zabaw

Normy dotyczące placów zabaw – cz. 8

Pobież najnowszy katalog placów zabaw Kompan. Wprowadzenie Europejskie normy dotyczące placów zabaw to: EN 1176 oraz EN 1177 (ich polskie wersje są oznaczone jako: PN-EN 1176 i PN-EN 1177) zostały po raz pierwszy ogłoszone w 1998 r. i w znacznym stopniu opierały się na brytyjskiej normie BS 5696 oraz niemieckiej DIN 7926. Norma PN-EN 1176 składa się z dziewięciu części, pierwsza dotyczy ogólnych wymagań bezpieczeństwa i metod badań i odnosi się do wszystkich placów zabaw i wszystkich urządzeń, które na…

Więcej...
Tomasz, | Posted in Bez kategorii

KONTROLE ORAZ UTRZYMANIE PLACÓW ZABAW – CZ. 7

  Uwagi ogólne Bezpieczeństwo dzieci na placach zabaw nie tylko zależy od odpowiedniego zaplanowania oraz wyboru właściwego wyposażenia. Niezbędny jest stały nadzór nad miejscem zabaw i zapewnienie regularnych kontroli oraz utrzymanie najwyższych standardów bezpieczeństwa. Norma PN-EN 1176-7 zaleca, aby prowadzić trzy rodzaje kontroli placów zabaw. Wykonując je administratorzy realizują swoje podstawowe obowiązki wobec użytkowników. Inspekcje powinny obejmować cały plac, włącznie ze ścieżkami, ogrodzeniami, siedzeniami, wejściami a nie tylko zamontowane na nim urządzenia. Trzy rodzaje kontroli Wskazane w normie rodzaje inspekcji…

Więcej...
Tomasz, | Posted in Bez kategorii

DOSTARCZENIE I MONTAŻ WYPOSAŻENIA – CZ. 6

Dostawcy   Nie wolno nam zaniedbać sprawdzenia dostawcy urządzeń na plac zabaw oraz podmiotu, który dokona montażu. Organizacje zrzeszające przedsiębiorców lub inżynierów czy izby przemysłowohandlowe mogą posiadać informację o rzetelnych partnerach z interesującej nas branży. Podmioty, które nie są zrzeszone w takich organizacjach mogą być równie wiarygodne, tym niemniej przed nawiązaniem współpracy zawsze sprawdźmy opinię na ich temat (podpytajmy innych administratorów, sprawdźmy fora internetowe). Zamówienie Wskazane jest, aby w zamówieniu, jakiego dokonujemy określić, że zakupiony i zainstalowany na naszym placu…

Więcej...
Tomasz, | Posted in Bez kategorii

PLANOWANIE KRAJOBRAZU I ROŚLINNOŚCI NA PLACU ZABAW – CZ. 5

Planowanie krajobazu i roślinności na placu zabaw   Wykorzystanie krajobrazu oraz zasadzenie atrakcyjnej roślinności sprawi, że zabawa stanie się jeszcze większą frajdą. Pamiętajmy przy tej okazji o zasadzeniu drzew, które zapewnią cień małym dzieciom. Drzewa nie tylko zaoferują cień, ale także podniosą walory wizualne placu. Jeśli plac zabaw znajduje się na terenach pozamiejskich zastanówmy się, czy nie należałoby pozwolić, aby porastała go wysoka trawa czy polne kwiaty. Można by wytyczyć na nim ścieżki, a kiedy zaczęłyby zarastać, możliwe stałoby się…

Więcej...
Tomasz, | Posted in Bez kategorii

BEZPIECZNE PLACE ZABAW – PROJEKTOWANIE – CZ. 4

Ustawienie urządzeń na placu   Zwróćmy uwagę, w jaki sposób dzieci poruszają się po placu zabaw. Czy wchodząc na plac zabaw będą musiały przejść przodem do huśtających się obok wejścia? Czy schodząc ze zjeżdżalni czy karuzeli nie natkną się na inne dzieci biegające w pobliżu? Jeśli tylko jest to możliwe umieszczajmy huśtawki w takim ustawieniu wobec ogrodzenia, aby utrudnić przejście za bujającymi się dziećmi. Zjeżdżalnie nie powinny być ustawiane w kierunku południowym, chyba, że pada na nie cień. Metalowe elementy…

Więcej...
Tomasz, | Posted in Bez kategorii

BEZPIECZNE PLACE ZABAW – PROJEKTOWANIE – CZ. 3

CZ. 3. PROJEKTOWANIE     Kilka uwag ogólny Bezpieczne place zabaw – projektowanie rozpoczynamy od prac nad zagospodarowaniem terenu. Zbyt często bierze się pod uwagę wyłącznie urządzenia, jakie zostaną tam zainstalowane. Tymczasem najważniejszy jest po prostu dobry pomysł. Skorzystajmy z tego, co zaoferowała natura: uwzględnijmy w projekcie istniejącą roślinność, ukształtowanie terenu, podłoże. Wszystko to, wraz ze sprzętem, powinno komponować się w jedną całość. Pamiętajmy, że drzewa, krzewy i rzeźba terenu dają dziecięcej wyobraźni możliwości niejednokrotnie większe, niż huśtawka oraz zjeżdżalnia…


BEZPIECZNE PLACE ZABAW – ZAGADNIENIA PRAWNE – CZ.2

CZ. 2. ZAGADNIENIA PRAWNE   Zagadnienia prawne Place zabaw to na ogół zestaw wielu urządzeń, zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych: zjeżdżalni, huśtawek, ścianek do wspinaczki. W miejscach rekreacji znajdują się także takie elementy, jak: płoty, bramki, śmietniki, chodniki, rośliny czy tablice informacyjne. Urządzenia zamontowane na placu zabaw podlegają, co do zasady, unormowaniom dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (2001/95/WE). Bardziej szczegółowe przepisy są różne w zależności od kraju1, tym niemniej zasadą jest, że wszyscy producenci, importerzy oraz dystrybutorzy mają obowiązek…

Więcej...
Tomasz, | Posted in Bez kategorii

Bezpieczne place zabaw

Bezpieczny plac zabaw – wprowadzenie – cz.1

Cz. 1. Wprowadzenie – Bezpieczne place zabaw   Prawo każdego dziecka do zabawy gwarantuje konwencja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. W artykule 31 konwencji możemy przeczytać, że uznaje się prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego oraz uczestniczenia w zabawach i zajęciach rekreacyjnych, tym samym zabawę określono jako jeden z integralnych elementów składających się na dzieciństwo. Zadaniem rodziców i opiekunów jest pomoc w trakcie zabawy oraz nieograniczenie prawa dzieci do ekspresji. Natomiast obowiązkiem każdego,…

Więcej...
Tomasz, | Posted in Bez kategorii

Areobik dla dzieci

Aerobik dla dzieci

Prestiżowy Stanford Children’s Health – Szpital dziecięcy opublikował artykuł na temat znaczenia ćwiczeń aerobowych w życiu dziecka. Od silniejszych kości i mięśni, po większe szanse na bycie zdrowym w wieku dorosłym. W artykule znajdują się przykłady ćwiczeń:     Aerobik dla dzieci Rola ruchu i ćwiczeń w prawidłowym rozwoju dzieci jest nieoceniona. Ćwiczenia aerobowe są bardzo ważne dla zapewnienia prawidłowego rozwoju dzieci. Dzieci ćwiczące mają zazwyczaj: lepsza kondycję serca i płuc niższe poziomy tkanki tłuszczowej wilniejsze kości i mięśnie mniej…