Czy wiesz, że to pierwsze lata życia mają kluczowy wpływ na aktywność w dorosłym życiu. Właśnie we wczesnym okresie rozwoju wyrabia się nawyk aktywności fizycznej.

Z najnowszych badań wynika, że  ryzyko otyłości i ryzyko chorób układu krążenia pojawiają się już we wczesnych latach dziecięcego życia, w wyniku czego dochodzi do zmian w układzie krwionośnym i i ostatecznie chorób układu krążenia. Są one wykrywane u dzieci w wieku 3 lat, które mają zwiększoną masę ciała (BMI), wysokie ciśnienie, wysoki poziom tłuszczów we krwi i wysoki poziom cholesterolu.

https://pl.kompan.com/aktywnosc-fizyczna-dzieci-w-wieku-przedszkolnym

Do ciekawych wniosków doszli naukowcy przeprowadzający badanie European Youth Heart Studies (EYHS). Zauważyli oni mianowicie  korelacje między czynnikami ryzyka, a liczbą godzin aktywności fizycznej u dzieci wieku od 9 do 15 roku życia. Niestety stosunkowo mała liczba badań koncentruje się na kwestiach związanych z aktywnością  dzieci w wieku przedszkolnym. Jednak wyniki wszystkich badań są jednoznaczne –  niewystraczająca ilość aktywności fizycznej u dzieci w wieku przedszkolnym jest bardzo szkodliwa.

W Polsce ponad 80% dzieci w wieku 5 lat uczęszcza do różnego rodzaju przedszkoli. Oznacza to, że prawie każde dziecko w tym wieku jest powiązane z jakimś schematem codziennego życia i opieki. Większość czasu dzieci spędzają w placówce przedszkolnej, która powinna zapewniać odpowiednie środowisko, które promuje aktywność fizyczną wśród dzieci.

Niestety badania potwierdzają, że aktywność fizyczna w przedszkolach jest ograniczona – jest to wyzwanie które stoi przed środowiskiem nauczycielskim w całej Europie. Mimo powogi problemu, aktywność fizyczna dzieci w wieku przedszkolnym nie doczekała się wielu dogłębnych badań i analiz. Dlatego tematem zajał się Kompan Play Institute – jednostka badawcza firmy Komplay – największego producenta placów zabaw na świecie. Przed rozpoczęciem tego typu badań ważnym dla zespołu badawczego stało się określenie determinantów aktywności fizycznej u dzieci w wieku przedszkolnym.

Cel badań pilotażowych: 

1) Zbadanie i analiza poziomu aktywności fizycznej u dzieci w wieku przedszkolnym w trakcie zajęć przedszkolnych.

2) Ustalenie czynników demograficznych, które mają znaczący wpływ na poziom aktywności fizycznej u dzieci w wieku od 3 do 6 lat,

Naukowcy wzięli pod uwagę następujące czynniki: płeć dziecka, wiek, rodzaj przedszkola, miejsce położenia przedszkola i dane socjalno-demograficzne rodziców.  Specjaliści Kompan Play Institute badali aktywność fizyczną dzieci w przedszkolach różnego typu w różnych miejscach.

Badania zostały przeprowadzone na grupie 184 dzieci w 7 placówkach edukacji przedszkolnej.

Cały raport można pobrać na stronie:

https://pl.kompan.com/aktywnosc-fizyczna-dzieci-w-wieku-przedszkolnym